Privacyverklaring – Bootcamp Coaching

Bootcamp Coaching, gevestigd aan Sluisstraat 60 II, 1075 TH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons website-adres is: https://bootcampcoaching.nl

Sebastiaan van Zomeren is de Functionaris Gegevensbescherming van Bootcamp Coaching te bereiken via info@bootcampcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bootcamp Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een coachcontract en/of reflectieverslag in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Iemand goed coachen kan alleen als de coachee, diegene die gecoacht wordt, openheid van zaken geeft.  Daarom kunnen er tijdens het invullen van een coachcontract en/of reflectieverslag bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Waaronder mogelijk:
– Seksuele leven
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bootcamp Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten (lees: coaching) bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bootcamp Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bootcamp Coaching) tussen zit. Bootcamp Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Google Analytics voor het optimaliseren van de website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Bootcamp Coaching maakt geen gebruik van je IP-adres, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bootcamp Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Doel: voor de belasting.

– Persoonlijke gegevens: Zo lang Bootcamp Coaching jou ziet als een potentiële klant of tot je Bootcamp Coaching verzoekt de gegevens te verwijderen. Doel: om nieuwe klanten te werven.

– Referenties op de website van Bootcamp Coaching: Zo lang de website van Bootcamp Coaching in de lucht blijft en de referentie relevant is. Doel: om nieuwe klanten te werven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bootcamp Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Alle persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen coach en coachee zijn strikt vertrouwelijk. Tenzij en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bootcamp Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Voorbeeld hiervan is WPML, een cookie voor taalinstellingen. WPML gebruikt cookies om de voorkeurstaal van de gebruiker te bepalen, dit omdat deze website meertalig is. Voor gedetailleerde informatie over de WPML cookies zie: browser cookies opgeslagen door WPML.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bootcamp Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bootcampcoaching.nl

Bootcamp Coaching reageert binnen vier weken op jouw verzoek . Bootcamp Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bootcamp Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact of mail naar: info@bootcampcoaching.nl